O nás

Ve firmě KOS servis s.r.o. se zabýváme především kusovou výrobou. Působiště firmy je v kraji Vysočina těsně vedle dálnice D1 na 66. kilometru, což je výhodná poloha v rámci republiky. Jedná se o malou firmu s přibližně 17 zaměstnanci včetně pracovníků THP zaměřenou převážně na svářečské práce a strojní práce v širokém rozsahu. Zakázky jsou především v areálu firmy, ale naskytly se i situace, kdy se v rámci mezinárodní spolupráce cestovalo na montáže do Ruska, Polska i Rakouska.

Hlavním portfoliem prací jsou opravy lesnické a zemědělské techniky – harvestory, vyvážecí vleky, výroba svařenců ramen (výsuvů), oprava navijáků atd.  Související prácemi jsou hydraulické rozvody pro lesní a zemědělskou techniku – oprava trubek pístnic nebo pístních tyčí, oprava rozvaděčů včetně čerpadel. Firma vlastní oprávnění na opravy i výroby zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí – výroba sloupových jeřábů dle potřeb zákazníka, opravy zdvihacích zařízení pro firmu Cascade, úprava vysokozdvižných vozíků Kalmar. V posledních několika letech se začalo s projektováním hrabicových dopravníků pro naše dlouhodobé partnery.

Firma zákazníkům nabízí strojní práce – soustružení (max. průměr 800 mm x délka 5 000 mm), frézování, vyvrtávání, broušení, obrážení, ohraňování, stáčení atd., kam vstupují již zmíněně pracovní operace, a také ty o kterých budu ještě psát.

Neméně důležitou součástí, jež se týká všech oblastí, které firma nabízí a zaštiťuje, jsou svářečské práce. Pro přiblížení je nutno zmínit, že firma vlastní svářečské oprávnění včetně vyškolených zaměstnanců na svařování hliníku, litiny, bronzu a nerezových materiálů. V možnostech firmy je také provádět navařování otěruvzdorných materiálů jako ochrana součástí celků před opotřebením abrazí, erozí, třením atd. včetně navařování litiny, hliníků nebo nerezu.

Na začátku roku 2019 firma zakoupila od společnosti Messer 3D plazmové pálicí centrum se svrtávací hlavou. Tento stroj je osazen plazmovou výkyvnou řezací hlavou v rozsahu ± 45° do řezné tloušťky 50 mm. Pro silnější plechy je na portálu nainstalována dvojice autogenních hořáků pro pálení do tloušťky až 300 mm. Pro lepší efektivnost a produktivnost je na stroji namontována svrtávací hlava, která umožňuje umístit až 5 ks nástrojů pro různé operace. Tato hlava dokáže vrtat otvory (1–50 mm), provést zahloubení pro šrouby (kuželové, válcové atd.) a vytvořit i závity (námi zkoušený maximální velikost závitu M40x1,5). Do budoucna by měl nově zakoupený stroj samostatným střediskem v rámci firmy a měl by sloužit pro potřeby externích zákazníků. Již teď ušetří mnoho operací, které dříve musel pracovník složitě a namáhavě zhotovit.